Bassella

Santa Fe de Guardiola de Bassella

Sant Sebastià de la Clua d’Aguilar

Sant Martí de la Clua d’Aguilar

Santa Magdalena de Can Cerdà

Castell d’Altés

Sant Miquel d’Ansamora o de Castellnou de Bassella

Sant Sadurní del Castell d’Aguilar de Bassella

Castell d’Aguilar de Bassella

Sant Sadurní de la Salsa ( o Sant Serni )