Àger

Sant Jaume de les Torres de Cas

Castell de Cas

Sant Llorenç d’Ares

Castell de Sant Llorenç d’Ares

La Trinitat de la Régola

Torre o Castell dels Masos de Millà

Torre del Castell de Fontdepou

Santa Maria de Montlleó

Castell de Corçà

Mare de Déu de la Pertusa

Santa Eugènia de la Régola