Camarasa

Santa Maria de Rúbies

Sant Miquel de Fontllonga

Sant Bartomeu de la Baronia de Sant Oïsme

Castell de la Baronia de Sant Oïsme

Castell de la Maçana (o de la Figuereta)

Santa Maria de la Maçana (o de la Figuereta)

Castell de Figuerola de Meià

Castell de Fontllonga

Santa Margarida de Munnar