Isona i Conca Dellà

Santa Anna de Montadó

Sant Sadurní de Montesquiu

Castell d’Orcau

Mare de Déu de la Pietat del castell d’Orcau

Sant Vicenç de Galliner

Castell de Llordà

Sant Sadurní del Castell de Llordà

Sant Joan d’Orcau

Sant Pere Màrtir de Sant Romà d’Abella

Sant Julià de Basturs

Santa Maria de Covet

Sant Andreu de Biscarri

Santa Clara de Mullol de Siall

Sant Martí dels Masos de Sant Martí