Sant Mateu de Bages

Sant Miquel de les Planes

Sant Martí de Bertrans

Santa Eugènia de Governa

Sant Martí de les Planes

Castell de Sant Mateu

Santa Margarida de Bonveí

Castell de Castelltallat

Sant Mateu

Domus o Casa Forta de la Sala

Santa Maria de la Sala

Sant Julià de Coaner

Castell de Coaner