Pinell de Solsonès

Sant Romà de Pinell

Castell de Sallent

Sant Climent (o Sant Climenç )

Santes Creus de Bordell

Sant Ermengol de Madrona ( Vell )

Santa Maria del Puit o de Nostre Senyora dels Remeis

Sant Joan de Madrona

Sant Esteve de Ramells o de Coïns

Sant Pere de Miravé

Sant Iscle de Miravé

Castell de Madrona

Sant Pere de Madrona